Achievements in CBSE

 

                                 Position holder - CBSE 2017

 

         ACHIEVMENTS AS ON 31st March, 2017

 

1.       Curricular Activities

 

(I)                 EXAMINATION (CBSE)

CLASSES

Enrollment

Appeared

Passed

Pass %

PI

No. of students getting more than 70% marks

Name of position Holders

XII (Sc.)

86

86

86

100

65.72

56

I       SAMEER  WAKADE

II      MITLESH HARSAL

III     SRISHTI JHA

93.6

92.4

91.8

XII (Comm.)

32

32

32

100

62.10

17

I        AKSHATA SHINDE

II       GIRISH YADAV

III      KANEEZ FATHIMA

91.4

81.8

79.6

XII (Hum.)

24

24

24

100

69.27

14

I        DEBONISHA KUNDU

II       SWAPNIL MANE

III     MOONITA  MAZUMDAR

96.6

89

88.4

X

151

151

150

99.3

80.57

58

I

II

III

 

 

 

(II)                EXAMINATION (Home)

XI (Sc.)

83

83

81

97.59

65.81

36

I      Anirudh sharma

II      Prachi R.

III     Sneha S. Kelkar

XI (Comm.)

36

36

32

88.88

56.59  

8

I        Prachi P.

II       Priyanka K.

III      Akankasha

XI (Hum.)

24

24

24

100

52.50

3

I        Vannimi Swati

II      Bhawana Yadav

III     Tammana Rana

 

IX

202

202

166

82.17

62.17

84

I       Kushi Santosh

II      G. Chandramoli

III      Ananya S.